Aktualności

Okres zimowy 20-12-2013

Zamykamy nasze wytwórnie emulsji asfaltowych na okres zimowy 2013/2014. Planowany termin ponownego rozruchu marzec 2014.

Zakup hali 12-12-2013

Zakup hali w m. Wola Baranowska k/ Tarnobrzegu do magazynowania soli drogowej od syndyka masy upadłościowej spółki POLDIM S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Kochanowskiego 37a.

Uzyskanie Atestu Higienicznego PZH 30-09-2013

Uzyskanie Atestu Higienicznego PZH Warszawa na produkowane kationowe emulsje asfaltowe ATEST NR HK/B/1179/01/2013, data ważności 30.09.2018.

Zakup patentu na produkcję i sprzedaż „Big solniczki” 01-06-2013

Zakup patentu na produkcję i sprzedaż „Big solniczki” na terenie Unii Europejskiej wraz z kompletną linią produkcyjną.

Zakup hali produkcyjnej 01-06-2013

Zakup hali produkcyjnej w m. Jawor k/ Legnicy do magazynowania i konfekcji soli drogowej.