Aktualności

Uruchomienie produkcji kationowych emulsji asfaltowych 28-06-2013

Oficjalne uruchomienie produkcji kationowych emulsji asfaltowych na wytwórniach w Łapach k/Białegostoku oraz w Ogorzelicach k/Płocka.

Uzyskanie certyfikatów zakładowej kontroli produkcji (ZKP) przez jednostki produkcyjne:

  1. Wytwórnia Emulsji Asfaltowych w Łapach [Certyfikat ZKP Nr 1023-CPD-0514F].
  2. Wytwórnia Emulsji Asfaltowych w Ogorzelicach [Certyfikat ZKP Nr 1023-CPD-0515F].
Zakup patentu na produkcję i sprzedaż „Big solniczki” 01-06-2013

Zakup patentu na produkcję i sprzedaż „Big solniczki” na terenie Unii Europejskiej wraz z kompletną linią produkcyjną.

Zakup hali produkcyjnej 01-06-2013

Zakup hali produkcyjnej w m. Jawor k/ Legnicy do magazynowania i konfekcji soli drogowej.

Zakup 4 kpl. instalacji technologiczno-magazynowych 01-05-2013

Zakup 4 kpl. instalacji technologiczno-magazynowych wytwórni kationowych emulsji asfaltowych od syndyka masy upadłościowej spółki POLDIM S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Kochanowskiego 37a. Zakup 17 szt. zbiorników do magazynowania i dystrybucji emulsji asfaltowyc

Rozwój prowadzonej działalności handlowo-usługowej. 01-01-2012

Rozwój prowadzonej działalności handlowo-usługowej.