Dane rejestrowe

OLAN Południe Sp. z o.o.
ul. Szkolna 6,33-200 Dąbrowa Tarnowska
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000349064
REGON 121094964
NIP 871 175 50 91
Kapitał zakładowy 1.245.000 PLN