Atesty i certyfikaty

Emulsje produkowane przez nasze przedsiębiorstwo mogą być stosowane w wielu technologiach robót drogowych, spełniają wymagania normy PN-EN 13808. Produkcja drogowych kationowych emulsji asfaltowych odbywa się w oparciu o wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji [ZKP] pod stałym nadzorem laboratorium zakładowego. Spełniamy wymogi do wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu ze znakiem CE. Na życzenie Klienta przesyłamy pełną dokumentację emulsji asfaltowych wymaganą do zatwierdzenia materiału budowlanego.

 

Wytwórnia Emulsji Asfaltowych
w Łapach:

Certyfikat ZKP Nr 1023-CPR-0514F

Pobierz wersję JPG

Wytwórnia Emulsji Asfaltowych
w Ogorzelicach:
Certyfikat ZKP Nr 1023-CPR-0515F

Pobierz wersję JPG

Wytwórnia Emulsji Asfaltowych
Wola Baranowska:

Certyfikat ZKP Nr 1023-CPR-0605 F

Pobierz wersję JPG

Wytwórnia Emulsji Asfaltowych 
Głogów:
Certyfikat ZKP Nr 1023-CPR-0883 F

Pobierz wersję PDF

Wytwórnia Emulsji Asfaltowych
w Stargardzie:

Certyfikat ZKP Nr 1023-CPR-1048F

Pobierz wersję JPG

 

Deklaracje Właściwości Użytkowych
i oznakowanie CE:

1. DWU CE C60B3 OLAN

2. DWU CE C60BP3 OLAN

3. DWU CE C65B3 OLAN

4. DWU CE C69B3 OLAN

5. DWU CE C65BP3 OLAN

6. DWU CE C69BP3 OLAN

7. DWU CE C60B10 OLAN

8. DWU CE C60B5 OLAN

9. DWU CE C60BP5 OLAN  

Atest Higieniczny PZH Warszawa
Atest nr BK/B/0854/01/2018
Przesyłamy na życzenie Kienta.

Karta Charekterystyki


Pobierz wersję PDF

 

 

Tabela zastepowalności kationowej emulsji asfaltowej produkcji OLAN POŁUDNIE
w zależności od rodzju robót oraz odnienienia  do wytycznych technicznych


Pobierz wersję PDF