Zbiorniki magazynowe

Dla Klientów zużywających rocznie powyżej 200 ton emulsji asfaltowej istnieje możliwość dzierżawy profesjonalnego zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej (o osi pionowej).

Zbiorniki o osi pionowej są szczególnie zalecane do magazynowania emulsji asfaltowej z uwagi na zalety konstrukcji pionowej w procesie magazynowania emulsji asfaltowej oraz z uwagi na towarzyszącą temu rozwiązaniu energooszczędność zdecydowanie większą niż w przypadku eksploatacji zbiorników o osi poziomej:

 • minimalizacja powierzchni styku lustra emulsji asfaltowej z powietrzem wewnątrz zbiornika (powstawanie kożucha asfaltowego),
 • minimalizacja powierzchni dna zbiornika (osiadanie asfaltu na dnie zbiornika w procesie sedymentacji emulsji asfaltowej, większa łatwość oraz efektywność mieszania),
 • większa efektywność w procesie utrzymywania wymaganej temperatury magazynowanej emulsji asfaltowej w zbiorniku, ograniczenie strat ciepła z uwagi mniejszą nieizolowaną powierzchnię (stałą) lustra emulsji asfaltowej,
 • ograniczenie tzw. stanu martwego zbiornika,
 • ograniczenie minimalnego stanu umożliwiającego ogrzewanie emulsji.

Parametry zbiornika:

 • zbiornik stalowy,
 • o osi pionowej,
 • izolowany termicznie wełną mineralną o grubości 100 mm,
 • pojemność od 20 do 30 m3,
 • średnica zbiornika 2,5 – 2,7m,
 • wysokość zbiornika od 7 do 10 m,
 • waga zbiornika od 7 do 10 Mg.
 • zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej: maks. 14 kW.

Wyposażenie zbiornika:

 • nagrzewnica olejowo-elektryczna o łącznej mocy grzałek elektrycznych 8 kW wraz z automatycznym układem sterującym (utrzymywanie stałej temperatury oleju grzewczego (np. 800C) oraz niezależnie utrzymywanie stałej temperatury emulsji asfaltowej np. 600C).
 • zbiornik wyposażony w wężownicę olejową,
 • układ grzewczy rurociągów, zaworów, agregatu pompowego wraz z pompą obiegu oleju grzewczego o mocy 0,25 kW,
 • agregat pompowy o wydajności 200l/min. wraz z silnikiem elektrycznym o mocy 5,5 kW (załadunek, rozładunek, cyrkulacja),
 • właz boczny i górny,
 • poziomowskaz pływakowy,
 • zabezpieczenie przed niekontrolowanym przepełnieniem zbiornika,
 • podest górny wraz z oporęczowaniem i z drabiną wejściową,
 • termometry do pomiaru temperatury emulsji asfaltowej oraz oleju grzewczego (1 szt. mechaniczny, 1 szt. elektroniczny dla każdego medium),
 • zbiornik wyskalowany objętościowo,
 • szafa przyłączeniowa energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi.