Oferta

Nasza oferta m.in. obejmuje produkcję i sprzedaż kationowych emulsji asfaltowych do zastosowań głównie budownictwie drogowym: 

  • powierzchniowe utrwalenia,
  • remonty cząstkowe grysem i emulsją,
  • złączenia międzywarstwowe,
  • mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MCE),
  • mieszanki mineralno-emulsyjne,
  • do celów specjalnych (stabilizacja powierzchni pylących),
  • oraz wiele innych np. hydroizolacje etc.

Proponujemy atrakcyjne warunki sprzedaży wg systemu rabatowania od cennika podstawowego lub indywidualnych negocjacji z Klientem.

Zapewniamy dostawy autocysternami o pojemności do 25 Mg oraz możliwość postoju lub wydłużonego rozładunku na placu budowy, nasze cysterny zapewniają możliwość wyładunku oraz współpracy z maszyną (np. MCE).

Zapytania ofertowe prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta na adres email:

emulsja@olanpoludnie.pl

lub faks:

tel./fax 14 642 00 83

Poniżej przedstawiamy podstawowy katalog produkowanych emulsji asfaltowych oraz lokalizacje wytwórni emulsji asfaltowych:

 

PODSTAWOWY KATALOG KATIONOWYCH EMULSJI ASFALTOWYCH SEZON 2015
Oznaczenie
kodowe
wyrobu wg
PN-EN 13808
Poprzednia klasa
/
Nazwa handlowa
Pełna nazwa wyrobu
C60B3 ZM

K1-60


ALFA 20

Kationowa emulsja asfaltowa,zawartość lepiszcza  60%, wyprodukowana z asfaltu drogowego , klasa indeksu rozpadu  3, przeznaczona do złączania warstw asfaltowych wykonanych zasfaltów niemodyfikowanych wbudowywanych w konstrukcję dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR7.
C60BP3 ZM

K1-60 MP


ALFA 20 MP

Kationowa  emulsja   asfaltowa,  zawartość   lepiszcza   60%, wyprodukowana z asfaltu  drogowego,  modyfikowana polimerami   ( modyfikator SBR ), klasa  indeksu rozpadu  3, przeznaczona do złączania wszystkich warstw asfaltowych wbudowywanych w konstrukcję dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR7.
C65B3 PU/RC

K1-65


ALFA 21

Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%,  wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 3, przeznaczona do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych wbudowywanych w nawierzchnię dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR4.
C65BP3 PU/RC

K1-65 MP


ALFA 23

Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%, wyprodukowana z asfaltu drogowego modyfikowana polimerami (modyfikator SBR), klasa indeksu rozpadu 3, przeznaczona do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych wbudowywanych w nawierzchnię dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR7.
C69B3 PU

K1-70


ALFA 22

Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 69%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 3, przeznaczona do powierzchniowych utrwaleń wbudowywanych w nawierzchnię dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR4.
C69BP3 PU

K1-70 MP


ALFA 24

Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 69%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, modyfikowana polimerami (modyfikator SBR), klasa indeksu rozpadu 3, przeznaczona do powierzchniowych utrwaleń wbudowywanych w nawierzchnię dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR7.

C60B10 ZM/R      (dawniej C60B5ZM i C60B5R)

K2-60

K3-60

DELTA 30

Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 10, przeznaczona do:
- recyklingu konstrukcyjnych warstw asfaltowych.
- recyklingu (w technologii "na miejscu") konstrukcyjnych warstw zawierających smołę.
- złączania wszystkich rodzajów warstw wbudowywanych w konstrukcję dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR7, z pominięciem warstw asfaltowych wykonanych z asfaltów modyfikowanych.

C60B5 ME

K3-60

DELTA ME

Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 5, przeznaczona do mieszanek mineralno-emulsyjnych wbudowywanych w konstrukcję dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR3.

C60BP5 CWZ

K3-62 MP

DELTA 21 MP

Kationowa  emulsja asfaltowa,  zawartość   lepiszcza  60%,  wyprodukowana z asfaltu drogowego NYNAS, modyfikowana polimerami (SBR), klasa indeksu rozpadu 5, przeznaczona do cienkich warst układanych na zimno wbudowywanych w konstrukcję dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR7.

 

 

Lokalizacja wytwórni oraz punktów dystrybucji emulsji asfaltowej.