Atesty i certyfikaty

Oferowana przez nas sól drogowa posiada atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.
Na pisemne życzenie Klienta przesyłamy aktualną dokumentację.

Opinia Techniczna IBDiM Warszawa
Nr 8/2012/IDM-TO z dnia 28 listopada 2012 roku.

Atest Higieniczny PZH Warszawa
HK/B/1268/01/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku.
HK/B/1268/02/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku.

Świadectwo Higieny Radiacyjnej
Nr HR/B/77/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku.
Nr HR/B/78/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku.